Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2018

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School Ib nplooj ntawv web (tseem sau ua webpage) yog ib daim ntawv uas tsim rau World Wide Web thiab web browsers. Ib lub web browser qhia txog qhov web page ntawm lub monitor lossis mobile device. Cov nplooj ntawv Web site feem ntau txhais tau tias qhov pom tshwm, tiam sis lub ntsiab lus kuj tseem yuav xa mus rau cov ntaub ntawv hauv computer, feem ntau yog sau ua lus HTML los yog hom lus sib xws. Web browsers tswj xyuas ntau lub web resources rau cov nplooj ntawv web page, xws li cov ntawv txheeb, cov ntawv sau, thiab cov duab, los qhia cov nplooj ntawv web. Cov nplooj ntawv web page muab hypertext uas muaj ib qho chaw nkaum lossis ib daim ntawv qhia kev sab nraud txuas mus rau lwm lub vas sab ntawm hyperlinks, feem ntau hu ua kev sib txuas. Ntawm lub network, ib lub web browser tuaj yeem muab cov nplooj ntawv web site los ntawm cov neeg nyob hauv lub web site. Cov neeg siv lub vas sab yuav txwv tsis pub nkag mus rau ib qho private network xws li tuam txh…