Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Naukari jam pese, samaja vica ika vi'akati di bhumika hai. Khasa taura te, ika naukari ika saragarami hai, ama taura te niyamita ate ada'igi de badale vica kiti jandi hai ("ika jivata la'i"). Bahuta sare lokam kola bahuta sari'am naukari'am hana (uda., Mata jam pita, gharelu ate karamacari) ko'i vi'akati karamacari bana ke, valati'ara karana, karobara suru karana, jam mata jam pita banana du'ara naukari suru kara sakada hai. Naukari di mi'ada arazi samem tom (jivem, ghata ghati ajiba naukari'am) ika jivana bhara (udaharana la'i, jaja) tom ho sakadi hai. Ajihi gatividhi jisa la'i kise vi'akati di manasika jam sariraka kosisa di lora hudi hai uha kama hai (jivem"ika dina da kama"). Je kise vi'akati nu kise khasa kisama di naukari la'i sikhala'i diti jandi hai, tam uha ika pesevara ho sakada hai. Ama taura te, naukari kise de kairi'ara de upa-samuha hovegi. Uha do vica vakhare ho sakade hana jo ika ama taura te apane kairi'ara tom, naukari tom asatipha jam samapati tom sani'asa lainda hai. Zi'adatara loka hara hafate cali jam vadhere ghati'am di tanakhaha vali naukari karade hana

kujha apavada bace, seva-mukati, ate apahaja loka hana; halanki, ihanam samuham de adara, ka'i parata-ta'ima, valati'ara, jam gavaranara vajom kama karanage. 5 Sala di umara tom hi, samaja vica bahuta sare baci'am di mukha bhumika (ate isa la'i unham da'naukari') ika vidi'arathi de rupa vica sikhana ate adhi'aina karana hai. Naukari'am nu srenibadha kita ja sakada hai, ghate prati haphate, pure samem jam asaka samem vica uhanam nu arazi, ajiba naukari'am, mausami, savai ruzagara, salaha, jam theka ruzagara de taura te srenibadha kita ja sakada hai. Naukari'am nu ada'igi jam ada'igi vajom srenibadha kita ja sakada hai. Avetanaka naukari'am di'am udaharanam vica valati'ara, gharelu, salahakara, vidi'arathi, ate ka'i vara adaruni samala hana. Naukari'am nu lorinde anubhava de padhara du'ara srenibadha kita ja sakada hai: Aintari padhara, adaruni ate sahi-apa kujha kamam la'i khasa sikhala'i jam akadamika digari di lora hudi hai. Jihare pure samem di tanaḵẖaha vali naukari di maga karade hana, uhanam nu pure samem di tanakhaha vale ruzagara tom binam beruzagara jam adara-naukarigara vajom srenibadha kita ja sakada hai. Munala'itiga ika vadhu naukari jam naukari'am rakhana da abhi'asa hai, akasara rata nu, kise di mukha naukari tom ilava, ama taura te vadhu amadana kama'una la'i JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pencetak Gol Pertama Dan Terakhir Piala Dunia 1982

Perihal Kostum Pekerja

Perihal Bayar Per Klik